5 days ago    reblog   at 18:17    47 NOTES    via archejoiyo   © kanonsuzuki
6 days ago    reblog   at 13:09    243 NOTES    via thestormcat   © sumomona

1 week ago    reblog   at 18:07    86 NOTES    via sakiaii   © sumomona
tagged as: #sayu 

nimrahwt:

meow

1 week ago    reblog   at 15:17    47 NOTES    via nimrahwt   © nimrahwt

1 week ago    reblog   at 12:55    59 NOTES    via ssjellybean   © sasayacchan

2 weeks ago    reblog   at 15:02    36 NOTES    via minimico   © tanakacchismile
ice-chii:

eri-eri-kamei-eri:

todayabandon:

pound66:

nonokao:

bluephobos:

(via fymorningmusume)

ice-chii:

eri-eri-kamei-eri:

todayabandon:

pound66:

nonokao:

bluephobos:

(via fymorningmusume)

2 weeks ago    reblog   at 11:33    56 NOTES    via ice-chii   © fymorningmusume
darilliums:

~ Pink queen ~

darilliums:

~ Pink queen ~

2 weeks ago    reblog   at 15:53    108 NOTES    via taemsoul   © darilliums
2 weeks ago    reblog   at 21:31    234 NOTES    via eveningmusuko   © alohablu
2 weeks ago    reblog   at 21:30    299 NOTES    via arashian-musume   © ssohd